(028) 7106 4909

Hotline: 0903 664 909

OiC: Du học - Định cư - Đầu tư

Tầng G, Cao ốc Đinh Lễ, 1 Đinh Lễ, P.12, Q.4, TP.HCM


Tên trườngTrường Đại học Bethany Lutheran - Bethany Lutheran College

Vị trí: Tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ

Thành phố: Mankato

Bậc đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo nổi bật: Kinh doanh, Nghệ thuật truyền thông, Kỹ thuật, Khoa học máy tính, Sinh học, Hóa học…

Chương trình ESL cho sinh viên trước khi nhập học.

Websitewww.blc.edu


Total Direct Annual Cost, 2020-2021

Tuition (Học phí)

$27,700

Fees (Các loại phí)

$810

Room (Phòng)

$3,870

Board (Tiền cơm)

$4,280

Total (Tổng)

$36,660

Less financial aid
(Trừ đi Hỗ trợ tài chính)

varies

Average net cost after financial aid
(Trung bình chi phí sau hỗ trợ tài chính)

$16,400

 

 

Tuition (Học phí)

 • Học phí Full-time, cho sinh viên học 12-18 tín chỉ: $13,850.
 • Học phí Full-time ngoài giờ, cho mỗi khóa học trên 18 tín chỉ: $390/giờ tín chỉ.
 • Học phí Part-time, cho sinh viên học dưới 12 tín chỉ: $1,170/ giờ tín chỉ.
 • Đặt cọc học phí: Trong vòng 30 ngày sau khi sinh viên nhận được thư chấp nhận của trường, và sẽ trả khoản phí đặt cọc cho học phí học kỳ 1 là $150.  


Residential Student Fees (Các loại phí tiêu chuẩn cho sinh viên)

 • Learn more about our residence halls.
 • Standard Room (Phòng loại thường) ở Anderson, Gullixson, và Teigen Halls: $1905.
 • Apartment (Căn hộ) ở Edgewood Place, Larson Hall, hoặc Gullixson Hall: $2,155.
 • Phí giặt ủi, áp dụng cho sinh viên sống trong trường, được sử dụng thiết bị giặt ủi không giới hạn; $30.
 • Room deposit (Đặt cọc phòng), áp dụng cho sinh viên trong học kỳ đầu tiên để chi trả cho các chi phí như cơ sở vật chất, không trả sách cho thư viện,…: $100.

Meal Plans (Tiền ăn)

 • Learn more about meal plans.
 • Standard Room residential students (Sinh viên tiêu chuẩn phòng loại thường) ở Anderson, Gullixson, hoặc Teigen Hall: $2,140 cho các bữa ăn đầy đủ, liên tục.
 • Apartment residential students (Sinh viên tiêu chuẩn ở căn hộ) ở Edgewood Place, Larson Hall, hoặc Gullixson Hall: $700 cho 5 bữa/tuần hay 75 bữa ăn.
 • Non-resident students (Sinh viên không phải tiêu chuẩn): $700 cho 5 bữa/tuần hay 75 bữa ăn

 

Bạn cần hỗ trợ làm hồ sơ du học?

OiC cung cấp các dịch vụ du học và định cư cho các bạn học sinh - sinh viên: Tư vấn Du học, Tư vấn Định cư, Dịch vụ Visa, Luyện thi IELTS,...