(028) 7106 4909

Hotline: 0903 664 909

OiC: Du học - Định cư - Đầu tư

Tầng G, Cao ốc Đinh Lễ, 1 Đinh Lễ, P.12, Q.4, TP.HCM

Hội đồng Canada cho biết lực lượng lao động nhập cư sẽ chiếm toàn bộ tỷ lệ tăng trưởng lực lượng lao động trong giai đoạn 2018 đến 2040. Nhập cư giúp cải thiện thị trường lao động của người Canada, cũng là con đường tốt nhất để hướng tới sự thịnh vượng trong tương lai.


Một nghiên cứu mới của Ủy ban Hội nghị Canada cho biết, nhập cư kết hợp với nỗ lực cải thiện sự tham gia của các nhóm lao động không phổ biến (phụ nữ, người bản địa và người khuyết tật) vào lực lượng lao động Canada là con đường tốt nhất để đảm bảo cho sự tăng trưởng kinh tế và mức sống cao trong 20 năm tới.


Đề tài nghiên cứu: “Nhập cư là chìa khóa cho Chiến lược tăng trưởng của Canada” đã đề cập đến một loạt các lực lượng lao động tương lai trong giai đoạn 2018 đến 2040 trước khi đưa ra kết luận. Trong thời gian 22 năm này, 9,2 triệu người Canada thuộc thế hệ baby bombers (những người sinh ra trong những năm 1946 – 1964) sẽ đến tuổi nghỉ hưu, đồng thời nhu cầu đối với các dịch vụ xã hội được tài trợ công khai của Canada cũng sẽ đạt đến một tầm cao mới.


Theo nghiên cứu này, thành phần dân số trên 65 tuổi sẽ chiếm gần một phần tư dân số vào năm 2040 - hiện tại là  17% - điều đó có nghĩa là nếu không có các giải pháp tăng trưởng lực lượng lao động, Canada sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn để tài trợ cho việc chăm sóc sức khỏe của công dân vào những năm cuối đời của họ.


Giai đoạn 2018 - 2020 sẽ có khoảng 11,8 triệu học sinh tốt nghiệp, tham gia vào lực lượng lao động, đóng góp phần lớn nhân công và nguồn thu thuế của Canada, tuy nhiên lực lượng này vẫn không đủ để bù đắp cho sự thiếu hụt lao động do giai đoạn này có đến 13,4 triệu công nhân nghỉ hưu.


Nghiên cứu đưa ra kết luận rằng phương án kết hợp giữa tăng dần mức độ nhập cư và sự tham gia lao động của phụ nữ, người bản địa và người khuyết tật (ước tính sẽ giúp lực lượng lao động tăng thêm 5,9 triệu lao động) là phương hướng tốt nhất của Canada trong tương lai.


Điều này sẽ thể hiện mức tăng trưởng lực lượng lao động hàng năm tương đương với mức tăng trưởng từ năm 2000 đến 2017 và tăng trưởng GDP thực tế trung bình hàng năm là 1,9% trong giai đoạn 2018 đến 2040.


Phương án này không chỉ quan trọng trong việc mang lại lợi ích cho nền kinh tế Canada, mà còn bởi vì nó sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tăng cường hòa nhập và gắn kết xã hội.

Nhập cư 1%

Nghiên cứu cho biết, nhập cư hàng năm đạt tỷ lệ bằng 1% dân số Canada vào năm 2030 sẽ  là một giải pháp chính thức cho cuộc khủng hoảng thị trường lao động sắp tới, lực lượng lao động nhập cư sẽ phụ trách sự tăng trưởng lực lượng lao động ròng của Canada - 3,7 triệu lao động và cả tốc độ tăng trưởng kinh tế của Canada trong hai thập kỷ tới.


Dựa trên sức mạnh của 1% dân nhập cư, quy mô lực lượng lao động của Canada sẽ đạt mức 23,3 triệu lao động vào năm 2040, so với 19,8 triệu vào năm 2018. Bên cạnh đó, cải thiện tỷ lệ tham gia lao động của phụ nữ, người bản địa và người khuyết tật sẽ bổ sung khoảng 2,2 triệu lao động và 101 tỷ đô la cho nền kinh tế Canada vào năm 2040.


Sự kết hợp giữa dân nhập cư và sự tham gia thị trường lao động ngày càng tăng của phụ nữ, người bản địa và người khuyết tật sẽ tăng lực lượng lao động Canada lên 25,5 triệu lao động vào năm 2040. Trong khi Canada đang phải đối mặt với sự thiếu hụt lao động, thì người nhập cư chính là giải pháp hoàn hảo cho bài toán này.

Nguồn: cicnews

Bạn cần hỗ trợ làm hồ sơ du học?

OiC cung cấp các dịch vụ du học và định cư cho các bạn học sinh - sinh viên: Tư vấn Du học, Tư vấn Định cư, Dịch vụ Visa, Luyện thi IELTS,...